MO
25.02.
18:00 - 20:00
  http://ifb.uni-erlangen.de/veranstaltungen/ iCal
SA
09.03.
09:00 - 17:00
  http://altbautage-hwk.de/ iCal
Eintritt frei
MO
25.03.
18:00 - 20:00
  http://ifb.uni-erlangen.de/veranstaltungen/ iCal
FR
29.03.
18:00 - 20:00
  http://ifb.uni-erlangen.de/veranstaltungen/ iCal
MO
27.05.
18:00 - 20:00
  http://ifb.uni-erlangen.de/veranstaltungen/ iCal